Kino

Julegløggen 2012

Vi danser: Skomaker Anton .

Fotograf er Hans Jørgen Rian.